You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

گزارش جدیدی از شرکت اطلاعات و مشاوره استراتژیک بازار نیویورک، Reports and Data، می گوید: افزایش تقاضا برای خاک فسفات به عنوان یک افزودنی خوراک دام عامل مهمی در تقاضای بازار خاک فسفات است. طبق این گزارش پیش بینی می شود اندازه بازار خاک فسفات جهانی تا سال 2027 به 43.82 میلیارد دلار برسد.

خاک فسفات کاربرد گسترده ای در کودها، مواد افزودنی خوراک و صنایع شیمیایی دارد. گسترش این صنایع و تقاضای عملکرد بالا از عوامل محرک بازار خاک فسفات خواهد بود. در حال حاضر جمعیت در سرتاسر کره زمین با نرخ حدود 1.05٪ در سال در حال رشد است. پیش بینی می شود میانگین افزایش جمعیت موجود سالانه 81 میلیون نفر باشد. جمعیت جهانی از 3 میلیارد نفر در سال 1959 به 6 میلیارد نفر در سال 1999 افزایش یافته است و پیش بینی می شود که تا 40 سال آینده، رشد 50 درصدی دیگر رخ بدهد به طوری که تا سال 2037 جمعیت جهان به 9 میلیارد نفر برسد. این روند نشانگر رشد تقاضا برای مواد غذایی است.

تقاضای غذا احتمالاً تا سال 2050 از محدوده 59٪ تا 98٪ افزایش خواهد یافت. یكی از راههای تأمین این تقاضا بهره وری اراضی كشاورزی موجود با استفاده از كودهای پایه فسفات و قارچ كش ها است.

این گزارش همچنین یادآوری می کند که بیماری همه گیر COVID-19 تأثیر بسزایی در صنعت خاک فسفات دارد. تقاضا برای خاک فسفات کاهش یافته است چراکه در بازارهای مختلف زنجیره های عرضه جهانی از بین رفته است و نظم رقابتی تولیدکنندگان شاهد تغییر است. کمبود تقاضا، بخش شیمیایی جهانی را به وضعیت عرضه بیش از حد سوق داده است. جلوگیری از حرکت آزاد نیروی کار مورد نیاز کودها در مزارع کشاورزی، مانع رشد بازار در طی بیماری همه گیر COVID-19 شده است. محدودیت های حرکتی بلافاصله بر صنعت تأثیر می گذارد و با پایان یافتن فاصله‌گذاری اجتماعی ، امید می رود که اوضاع به شرایط عادی برگردد.