You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

فسفات ماده معدنی بسیار حیاتی است که اصلی‌ترین کاربرد آن در تولید اسید فسفریک و کودهای فسفاته برای تغذیه خاک است. بازار جهانی فسفات بسیار رقابتی است و قیمت آن تحت تاثیر چندین عامل قرار دارد، از جمله تغییرات عرضه و تقاضا در سطح جهان، هزینه تولید، عوامل جغرافیایی و هزینه نفت.

عرضه و تقاضا در سطح جهانی

عرضه و تقاضای فسفات در تعیین قیمت آن نقش مهمی دارد. بیشتر ذخایر فسفات جهان در کشورهای مراکش، چین و ایالات متحده واقع شده‌اند و همچنین این کشورها بزرگترین تولیدکنندگان فسفات در جهان هستند. سوریه نیز دارای یکی از بزرگترین ذخایر این ماده معدنی است و ارزیابی می‌شود که ذخایر آن به حدود 1.8 میلیارد تن می‌رسد.

تغییرات عرضه در سطح جهان می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی از جمله بلایای طبیعی، تنش‌های سیاسی و تغییرات در سیاست‌های دولتی رخ دهد. به عنوان مثال، در سال 2018، چین که بزرگترین تولیدکننده و مصرف‌کننده کودهای فسفری در جهان است، به دلیل مسائل محیط زیستی، تولید فسفات خود را کاهش داد. این کاهش در عرضه، منجر به افزایش قیمت فسفات در سطح جهانی شد.

به‌طور مشابه، تغییرات در تقاضای جهانی می‌تواند بر قیمت فسفات تأثیر بگذارد. رشد جمعیت، افزایش درآمد و تغییر عادات غذایی تقاضای غذا را افزایش داده و در نتیجه، تقاضای کود را افزایش می‌دهد. با این حال، با رشد جمعیت جهان، احتمالاً تقاضای غذا افزایش خواهد یافت که می‌تواند منجر به افزایش تقاضای فسفات شود.

هزینه تولید

هزینه تولید نیز یک عامل مهم دیگر است که بر قیمت خاک فسفات تأثیر می‌گذارد. هزینه تولید شامل عواملی مانند هزینه نیروی کار، انرژی و حمل‌ونقل، هزینه نگهداری و به‌روزرسانی تجهیزات می‌شود.

هزینه تولید می‌تواند بسته به موقعیت نسبی انبارهای فسفات و روش‌های استخراج آن به طور قابل توجهی متفاوت باشد. به عنوان مثال، استخراج فسفات در سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استفاده از روش‌های استخراج از معدن روباز نسبتاً ارزان است. از سوی دیگر، استخراج فسفات در استرالیا به دلیل موقعیت دورافتاده و استفاده از روش‌های استخراج زیرزمینی ممکن است پرهزینه‌تر باشد.

عوامل جغرافیایی سیاسی

عوامل جغرافیایی سیاسی مانند سیاست‌ها و مقررات تجاری همچنین می‌تواند بر قیمت خاک فسفات تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات / صادرات می‌تواند تأمین خاک فسفات را محدود کند و قیمت آن را افزایش دهد. به طور مشابه، تغییرات در مقررات زیست محیطی می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و بر تأمین سنگ فسفات تأثیر بگذارد.

علاوه بر این، ناپایداری سیاسی و تعارضات در کشورهایی با ذخایر فسفات عمده، می‌تواند تأمین را بهم بریزد و باعث افزایش قیمت گردد. در سال 2020، ویروس کرونا نیز باعث نوسانات در بازار جهانی سنگ فسفات شد و منجر به نوسانات قیمتی گردید.

قیمت نفت

تأثیر قیمت نفت بر قیمت فسفات پیچیده است و می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد. از یک طرف، قیمت نفت می‌تواند تأثیر مستقیمی بر هزینه تولید سنگ فسفات داشته باشد، زیرا هزینه انرژی یکی از مؤلفه‌های قابل توجه هزینه تولید است. اگر قیمت نفت افزایش یابد، هزینه انرژی مورد استفاده در استخراج، فرآوری و حمل و نقل فسفات نیز افزایش می‌یابد که می‌تواند منجر به افزایش قیمت فسفات شود.

قیمت نفت افزایش می‌یابد، کشاورزان ممکن است به سوخت‌های جایگزین روی آورده یا مصرف کودهای سوخت‌بر از جمله کود فسفاته را کاهش دهند. این ممکن است باعث کاهش تقاضا برای فسفات شود که می‌تواند بازهم باعث کاهش قیمت آن شود.

علاوه بر این، قیمت نفت می‌تواند بر هزینه حمل‌ونقل زمینی و دریایی تأثیر بگذارد که ممکن است قیمت نهایی برای مشتریان را افزایش دهد.

با این حال، باید توجه داشت که رابطه بین قیمت نفت و قیمت فسفات همیشه ساده مستقیم نیست. عوامل دیگری مانند تغییرات در تقاضا و عرضه جهانی، تنش‌های جغرافیایی و مقررات زیست محیطی نیز می‌توانند بر قیمت فسفات تأثیر قابل توجهی داشته باشند. به همین دلیل، مهم است در تحلیل و پیش‌بینی قیمت فسفات، به دیدگاه جامعی از بازار و در نظر گرفتن چندین عامل توجه شود.

جمع بندی

با توجه به مطالب عرضه شده، قیمت خاک فسفات تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تغییرات در عرضه و تقاضای جهانی، هزینه تولید، عوامل جغرافیایی و قیمت نفت قرار دارد. با توجه به افزایش جمعیت جهان، تقاضا برای غذا و کود منجر به افزایش تقاضا برای فسفات خواهد شد و در نتیجه روند کلی قیمت همچنان صعودی خواهد بود بود. به عبارتی دیگر، برای افرادی که در صنعت فسفات فعالیت می کنند، پیگیری این عوامل بسیار مهم است تا اطلاعات کافی را داشته باشند و تصمیمات درستی در مورد قیمت گذاری و تولید بگیرند.