You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

خاک فسفات، یک ماده معدنی کلیدی که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، عمدتاً از ذخایر رسوبی و آذرین در سراسر جهان استخراج می شود.

خاک فسفات رسوبی که بیش از 80 درصد از تولید کنونی جهان را تشکیل می دهند، از رسوب مواد غنی از فسفات در محیط های دریایی تشکیل می شوند. چین، خاورمیانه، شمال آفریقا و ایالات متحده دارای ذخایر رسوبی قابل توجهی هستند که تامین پایدار خاک فسفات را تضمین می کند.

از سوی دیگر، رسوبات آذرین با کربناتیت ها و نفوذ سیلیس با کمبود همراه است. این ذخایر در کشورهایی مانند برزیل، کانادا، فنلاند، روسیه، آفریقای جنوبی و زیمبابوه استخراج می شوند. تکنیک‌های معدنی مورد استفاده برای استخراج سنگ‌های فسفات بسته به اندازه ذخایر متفاوت است. رسوبات بزرگ معمولاً با استفاده از دراگلین ها و بیل مکانیکی استخراج می شوند، در حالی که برای رسوبات کوچکتر از بیل های برقی یا زمینگیر استفاده می شود. در برخی موارد، روش های استخراج زیرزمینی، مشابه استخراج زغال سنگ، با استفاده از تکنیک اتاق و ستون به کار گرفته می شود.

شایان ذکر است که در سال 2013، اکثریت تولید خاک فسفات از معادن سطحی به دست آمد که تنها یک معدن زیرزمینی فعال در سطح جهان وجود داشت.

درک توزیع ذخایر خاک فسفات برای تضمین یک زنجیره تامین پایدار ضروری است. با ارائه این اطلاعات، هدف ما افزایش دانش شما در مورد منابع خاک فسفات و کمک به فرآیند تصمیم گیری شماست.